енергичност

енергичност
същ. - еластичност, жилавост, живост, замах
същ. - енергия, активност, пъргавина
същ. - мъжество, мъжественост, юначество, сила
същ. - нападателност, агресивност, враждебност, настойчивост
същ. - предприемчивост, инициатива, смелост
същ. - мощ, мощност, жизненост

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • агресивност — същ. враждебност, настъпателност, нападателност, експанзивност същ. дързост, смелост, предизвикателност, оскърбление, обида същ. бойкост, войнственост същ. грубост, жестокост, свирепост същ. енергичност, настойчивост …   Български синонимен речник

  • активност — същ. дейност, действеност, самодейност, деятелност, бързина, енергичност, пъргавост, интензивност, експедитивност същ. дееспособност, работоспособност същ. оживление, трескавост, движение, раздвижване, кипеж същ. енергия, живост, пъргавина …   Български синонимен речник

  • бодрост — същ. жизненост, жизнерадост, живот, живост, крепкост същ. пъргавина, бързина, енергичност, активност, трескавост същ. внимание, бдителност същ. непринуденост същ. издръжливост, бърза възстановимост същ. ободряване, развес …   Български синонимен речник

  • бързина — същ. скорост, стремителност, стремглавост, немедленост, енергичност, пъргавина, експедитивност, неотложност същ. бързане същ. подвижност, живост, пъргавост, сръчност, ловкост същ. ненадейност, внезапност …   Български синонимен речник

  • враждебност — същ. вражда, омраза, злоба, недоброжелателство, злина, ненавист, неприязненост, неприязън, студенина, озлобление, ожесточение, антипатия, агресивност, настървеност, ненавистничество, антагонизъм, неприятелство същ. нападателност, енергичност,… …   Български синонимен речник

  • дейност — същ. деятелност, активност, работа, дело, енергичност, усърдие, старание, предприемчивост същ. постъпки, действия, поведение същ. действие …   Български синонимен речник

  • деятелност — същ. дейност, активност, работа, дело, енергичност, усърдие, старание, предприемчивост същ. постъпки, действия, поведение същ. действие …   Български синонимен речник

  • еластичност — същ. разтегливост, мекост, жилавина, гъвкавост, пъргавина, пластичност същ. приспособимост, нагодливост същ. ковкост същ. пъргавост, енергия същ. подвижност същ. пружиниране …   Български синонимен речник

  • енергия — същ. сила, мощ, активност, интензивност същ. деятелност, усърдие, старание, напън, дейност същ. решителност, настойчивост, упоритост същ. енергичност, живост, пъргавина същ. еластичност, гъвкавост, пъргавост същ. желание …   Български синонимен речник

  • живост — същ. бодрост, подвижност, будност, съобразителност, пъргавина, енергичност, буйност същ. непринуденост, жизнерадост същ. въодушевление, жар, темперамент същ. еластичност, жилавост, замах същ. енергия, активност същ. сила …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”